IMG_5758.JPG

ციპროფლოქსაცინი - ანტიბაქტერიული (ფტორქინოლონების ჯგუფის ანტიბიოტიკი) გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ინფექციების სამკურნალოდ.